Bosselaar & Strengers Advocaten publiceert praktijkboek Het nieuwe omgevingsrecht, een praktische handleiding rondom de Wabo en Crisis- en herstelwet. Deze uitgave is onderdeel van de reeks Bosselaar & Strengers Praktijkcahiers.

In deze uitgave laten mr. Durk Groenveld en mr. Annet van Balen op een praktische wijze de hoofdlijnen van de Wabo en de Crisis- en herstelwet de revue passeren. Deze wetten, die respectievelijk op 1 oktober 2010 en 31 maart 2010 in werking zijn getreden, vormen een belangrijk deel van het nieuwe omgevingsrecht. Ondernemers en particulieren die activiteiten willen (gaan) uitvoeren op het terrein van bouwen, ruimte en milieu hebben of krijgen hiermee te maken.

De uitgave is verkrijgbaar bij SDU uitgevers.

scheldule img