Telefonisch advies

Indien u een vraag heeft over uw juridische problemen met betrekking tot de Wabo en die vraag leent zich voor een kort telefonisch advies, dan kunt u contact opnemen met mr. Gerben Bosma via telefoonnummer 030-234 72 97. Hij is specialist ruimtelijk bestuursrecht bij Bosselaar & Strengers Advocaten.

Voor een kort telefonisch advies worden geen kosten in rekening gebracht.

scheldule img